استانداری خوزستان

اطلاعات پروژه مشتری استانداری خوزستان تاریخ 12 بهمن 98 دسته بندی دولتی، میز خدمت الکترونیک مکان خوزستان – اهواز – خیابان فلسطین – استانداری خوزستان استانداری خوزستان راه اندازی سامانه یکپارچه میزخدمت الکترونیک با رویکرد تعامل وتسحیل امور  مراجعین این سامانه به صورت یکپارچه تمامی خدمات استانداری خوزستان را در [...]

ادامه مطلب
X