• اطلاعات پروژه
  • مشتری استانداری خوزستان
  • تاریخ 12 بهمن 98
  • دسته بندی دولتی، میز خدمت الکترونیک
  • مکان خوزستان - اهواز - خیابان فلسطین - استانداری خوزستان

استانداری خوزستان

راه اندازی سامانه یکپارچه میزخدمت الکترونیک با رویکرد تعامل وتسحیل امور  مراجعین 

این سامانه به صورت یکپارچه تمامی خدمات استانداری خوزستان را در بستر های حضوری "وب کیوسک" تحت وب و موبایل اپلیکیشن به صورت غیر حضوری ارائه مینماید از دیگر مزایای این سیستم میتوان به آسانی در استفاده و کارا بودن که درون خود تمامی خدمات را پاسخگو میباشد.

X